W Panelu Klienta w zakładce “Informacje” znajduje się

Państwa indywidualny numer rachunku bankowego

.