W Panelu Klienta w zakładce „Informacje” znajduje się

Państwa indywidualny numer rachunku bankowego

.